Om mig

Barbro Mellberg

Jag har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

I mitt nätverk med konsultvänner ingår personer med olika inriktningar och specialområden. Gemensamt är att vi alla har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling.

Ideledarskap

Idéledarskap AB är ett litet företag med ett stort nätverk och därmed stora resurser! Inriktningen är ledarstöd i olika former:

• Handledning och bollplankssamtal. • Utvecklingsstöd till ledningsgrupp eller styrelse. • Ledarutveckling/utbildning för individ och grupp. • Ledarstöd i organisationsöversyner och förändringsprocesser. • Konflikthantering. •Föreläsningar,  helst i dialogform. • Storgruppsmetoder och processledning.