Ledarskap i innovativa miljöer

Boken Uppdrag ledare –Om konsten att bli en bättre centrumföreståndare har Vinnova gjort tillgänglig att läsa/skriva ut som pdf. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag. Boken är ett resultat av det ledarutvecklingsprogram som Vinnova bjöd in till 2008. Programmet sträckte sig över 1,5 år och deltagarna träffades under denna tidsperiod för gemensam reflektion och ömsesidigt erfarenhetsutbyte kring olika teman under sex seminarier om vardera två dagar. Jag hade förmånen att medverka i programmet och vill gärna dela med mig av teori och reflektion som jag är säker på är till nytta även utanför forskningsmiljöerna. Boken innehåller erfarenheter och reflektioner från ledare av framgångsrika forsknings- och innovationsmiljöer,vilket ger teorierna en praktisk inramning av ”kött och blod”.

 
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Barbro Mellberg
Barbro Mellberg

Jag har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

I mitt nätverk med konsultvänner ingår personer med olika inriktningar och specialområden. Gemensamt är att vi alla har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling.

Idéledarskap AB
070-603 99 50
barbro.mellberg@ideledarskap.se