Ledarskap i idéburna organisationer

Ledarskap i idéburna organisationer som gavs ut av Liber i oktober 2010 (och som 2013 kom  i en fjärde tilltryckning) är en utmanande bok. Den är en både teoretisk och praktisk bok för alla som arbetar i idéburna organisationer eller som är intresserade av att skapa engagemang kring en bärande idé. Boken,  som är skriven av Sven Nygren,  sammanfattar användbara teoretiska modeller och lång praktisk erfarenhet. En röd tråd i boken är tesen att många organisationer idag mera präglas av ordning än av rörelse.  För att inte fastna i sina trygga hörn måste varje organisation som vill betyda något för människor hållas i kontinuerlig rörelse. Boken handlar därför mycket om hur man kan arbeta med strategier för förändring. Hur organisationens båda hjärnhalvor måste vara aktiva. Se innehållsförteckning hos Bokus. Boken är också utgiven som talbok.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Barbro Mellberg
Barbro Mellberg

Jag har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

I mitt nätverk med konsultvänner ingår personer med olika inriktningar och specialområden. Gemensamt är att vi alla har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling.

Idéledarskap AB
070-603 99 50
barbro.mellberg@ideledarskap.se