Lästips

Kreativitetsboken

Hur blir en arbetsplats mera kreativ? En hel del svar på den frågan ges i den (till formatet) lilla Kreativitetsboken. Författare är Hans Björkman och Annika Zika-Viktorsson. Hans är ekonomie doktor och arbetar med

Läs mer »
Hierarki

Bengt Abrahamsson, professor emeritus i sociologi med inriktning mot organisationsteori, har skrivit boken Hierarki – om ordning, makt och kristallisering. Det är en både underhållande och filosofiskt, teoretiskt djuplodande bok. Författaren diskuterar

Läs mer »
Ledarskap i innovativa miljöer

Boken Uppdrag ledare –Om konsten att bli en bättre centrumföreståndare har Vinnova gjort tillgänglig att läsa/skriva ut som pdf. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag. Boken

Läs mer »
Att bli en bra och effektiv grupp

”Det saknas forskningsbelägg för att bergsklättring,forsränning,promenader med förbundna ögon skulle öka produktiviteten i något avseende.”Detta säger Susan A. Wheelan, professor i psykologi som ägnat sig åt forskning om grupper,organisationsutveckling och

Läs mer »

Barbro Mellberg

Barbro har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

Kategorier