Hur blir en arbetsplats mera kreativ? En hel del svar på den frågan ges i den (till formatet) lilla Kreativitetsboken. Författare är Hans Björkman och Annika Zika-Viktorsson. Hans är ekonomie doktor och arbetar med innovations- och entreprenörskapsfrågor. Annika är filosofie doktor och arbetar med frågor som rör arbetsorganisation och ledarskap.

En utgångspunkt i boken är att arbetssätt och organisering måste ge de rätta förutsättningarna för att idéer och kreativ problemlösning ska bli en del i arbetet.

Författarna anger sex organisatoriska utmaningar:

• Att det finns både kompetens och kunskapshunger i organisationen

• Att det finns utmaning och mening i uppgiften

• Att arbetsplatsen präglas av hälsosam stimulans – inte negativ stress

• Ett ledarskap som skapar och underhåller ett kreativt klimat

• Att det finns samordnande strukturer för att säkra idéer och nytänkande

• Det är lätt att kommunicera på kreativa arbetsplatser

Utmaningarna gäller idéburna organisationer i lika hög grad som företag.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Barbro Mellberg
Barbro Mellberg

Jag har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

I mitt nätverk med konsultvänner ingår personer med olika inriktningar och specialområden. Gemensamt är att vi alla har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling.

Idéledarskap AB
070-603 99 50
barbro.mellberg@ideledarskap.se