Bengt Abrahamsson, professor emeritus i sociologi med inriktning mot organisationsteori, har skrivit boken Hierarki – om ordning, makt och kristallisering. Det är en både underhållande och filosofiskt, teoretiskt djuplodande bok.

Författaren diskuterar och problematiserar de båda organisationsformerna nätverk och hierarki. ”De flesta människor tycker spontant bättre om nätverk och platta organisationer än hierarkier”, som det står i bokens baksidestext. Och det är nog alldeles sant. Inte minst i idéburna organisationer där känsligheten för över- och underordning är märkbar i alla samtal om organisering.

Bengt Abrahamsson problematiserar, analyserar och ger argument för att hierarkier är viktiga instrument inte bara för dem som redan har makt utan lika väl för dem som saknar makt.

Spännande och läsvärt. Det går lätt mode i sättet att organisera. Det kan vara bra att tänka efter före.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Barbro Mellberg
Barbro Mellberg

Jag har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

I mitt nätverk med konsultvänner ingår personer med olika inriktningar och specialområden. Gemensamt är att vi alla har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling.

Idéledarskap AB
070-603 99 50
barbro.mellberg@ideledarskap.se