En idéburen organisations livscykel

Mitt arbete som organisationskonsult i idéburna organisationer innebär en ständig strävan att ge stöd att forma de nya visioner och inriktningar som ger engagemang och styrka framåt. Jag har sett hur organisationer helt plötsligt, eller utdraget över tid, kan fastna och börja gå på tomgång och samtidigt försöka upprätthålla bilden av att läget är under kontroll, eller åtminstone övergående. Man övergår från rörelse till förvaltning helt enkelt.

Att leda en idéburen organisation är en konst. Det krävs mycket lyhördhet, känsla och mod för att lotsa en organisation som redan har funnit sin form, och till och med fastnat i den, vidare. Sven Nygrens bok Ledarskap i idéburna organisationer ger en bra vägledning till varför det kan gå som det går och vad som krävs för att vända utvecklingen. Bokens modeller och tankesätt har jag och många använt länge. Det är därför roligt att också känna igen dem i andras erfarenheter.

Judith Sharken Simon har i sin bok Five Life Stages of Nonprofit Organizations (Fieldstone Alliance, 2001) beskrivit den idéburna organisationens livscykel på ett sätt som jag är övertygad om att många känner igen sig i.

De fem stegen i livscykeln

Steg 1

Visionera och inspirera

Det här är en organisations absolut första stadium. Det finns ett behov av en organisation. Men den är ännu inte formaliserad och idéerna och inspirationen flödar. Grundfrågan är: ”Kan drömmen om organisationen realiseras? Är det mödan värt att försöka?”

Steg 2

Forma och skapa

Nu vidtar organisationens startfas när stadgar formas och bilden av organisationen blir allt klarare för att så småningom manifesteras i en tydlig startpunkt. Nu är grundfrågan: ”Hur ska vi klara detta?” Precis som i steg ett utmärks den här fasen av spänning och intresse. Samtidigt finns en oro att själva formaliserandet av iden kan komma att leda till att magin kring idén och drömmen försvinner.

Steg 3

Bygga grunden och växa

Arbetet övergår nu i en hektisk fas av utveckling och hög aktivitet. Det måste ju bli ”verksamhet” av idén. Grundfrågan är: ”Hur kan vi bygga detta till något livskraftigt?” I det här stadiet är organisationen väldigt fokuserad på att forma strukturer och ordning. Samtidigt måste organisationen växa för att bli etablerad och stadig. En fas i en organisations utveckling som är fylld av vägval och påfrestningar.

Steg 4

Skapa och vidmakthålla resultat

Nu har organisationen gått in i sin mogna fas. Verksamheten är i full gång. Resultaten av mödan visar sig och mycket fokus ligger på att fortsätta skapa och att upprätthålla goda resultat. Den självklara grundfrågan är: ”Hur kan vi upprätthålla det här läget?” Organisationen är stabil och det kan till och med kännas som att autopiloten slås på – alla vet ju vad som gäller och vad som ska åstadkommas. Arbetet sköts effektivt och med entusiastisk stolthet över resultaten. Samtidigt kan det finnas ett visst motstånd mot att hitta på allt för mycket nytt. Det kan ju riskera vad som redan har uppnåtts.

Steg 5

Se över och förnya

Nu har organisationen nått den utvecklingsfasen då det är dags att åter uppfinna sig själv – att visionera och inspirera – att påminna sig om varför man finns till. Grundfrågan i det här skedet är: ”Vad behöver vi förändra och förnya?” Det är tid för översyn och förnyelse. Ofta upptäcker organisationen att man behöver backa tillbaka något steg i utvecklingscykeln för att kunna fortsätta betyda något i relation till de nya behov som finns. Är det visionen och inspirationen som behöver förnyas? Är det strukturerna som har fastnat i ett föråldrat tänkande? Hur är det med resultatet av mödan? Svaret på frågorna kan innebära förändringar som är stora eller små, roliga eller påfrestande, men nästan alltid nödvändiga.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Barbro Mellberg
Barbro Mellberg

Jag har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

I mitt nätverk med konsultvänner ingår personer med olika inriktningar och specialområden. Gemensamt är att vi alla har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling.

Idéledarskap AB
070-603 99 50
barbro.mellberg@ideledarskap.se