Blogg

Att leda med förtroende

I idéburna organisationer och i ett idéledarskap är förtroendet den viktigaste valutan. Om en organisation som har till uppgift att påverka inte lyckas skapa förtroende för sina idéer och sina

Läs mer »
Att tillerkänna sig själv makt

Begreppet empowerment kan vara svårt att förstå sig på. Det används i organisations- och ledarskapslitteraturen på många olika sätt; Som ett utvecklat sätt att delegera och därmed dela med sig

Läs mer »
Att styra en idéburen organisation

John Carver’s bok Boards That Make a Difference är en bok som ger vägledning för styrelser för idéburna organisationer som verkligen ”vill åstadkomma en skillnad” med sitt styrelsearbete. – Styrelsens ledamöter kommer

Läs mer »
Vad vill vi egentligen?

– om lösningsfokusering Att ha fokus på idén, uppgiften och resultatet kan kännas svårt när problemen hopar sig och jag känner att jag håller på att tappa riktningen. Visst är

Läs mer »
Makt – på gott och ont

”För mig är makt inte viktigt”, är ett uttalande jag ofta hört när jag intervjuat chefer och ledare i idéburen sektor. Först tyckte jag att det var ett sympatiskt drag

Läs mer »
Kreativitetsboken

Hur blir en arbetsplats mera kreativ? En hel del svar på den frågan ges i den (till formatet) lilla Kreativitetsboken. Författare är Hans Björkman och Annika Zika-Viktorsson. Hans är ekonomie doktor och arbetar med

Läs mer »
Hierarki

Bengt Abrahamsson, professor emeritus i sociologi med inriktning mot organisationsteori, har skrivit boken Hierarki – om ordning, makt och kristallisering. Det är en både underhållande och filosofiskt, teoretiskt djuplodande bok. Författaren diskuterar

Läs mer »
Ledarskap i innovativa miljöer

Boken Uppdrag ledare –Om konsten att bli en bättre centrumföreståndare har Vinnova gjort tillgänglig att läsa/skriva ut som pdf. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag. Boken

Läs mer »

Barbro Mellberg

Barbro har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

Kategorier