Att styra en idéburen organisation

John Carver’s bok Boards That Make a Difference är en bok som ger vägledning för styrelser för idéburna organisationer som verkligen ”vill åstadkomma en skillnad” med sitt styrelsearbete. – Styrelsens ledamöter kommer till styrelsebordet med drömmar, säger Carver. -De har visioner och värderingar som de vill förverkliga. De brinner för något, de vill åstadkomma en skillnad med sitt styrelsearbete. Några blir desillusionerade efter att ha hamnat i en styrelse som gör en inkompetent grupp av kompetenta människor, som går i kansliledningens ledband och alltid ägnar sig åt fel frågor osv.

Hur blir då styrelsen en styrelse som verkligen styr? John Carver beskriver i sin bok en modell för styrning som sätter idén i centrum. Detta är vad han anser att en bra modell för styrning bör innehålla:

 • Ha en tydlig vision som plattform – detta för att undvika att fastna i (administrativa) detaljfrågor som leder bort från idé och syfte med organisationen. Det viktiga är att uppmuntra till att tänka det otänkbara och att drömma!
 • Se till att tydligt framhålla de grundläggande värderingarna – det är styrelsen som måste vara den främsta garanten för att organisationens värderingar är vägledande i beslutsfattandet.
 • Ha fokus på behoven – fastna inte i det interna, introverta betraktelsesättet. Organisationen, och styrelsen, finns till för att åstadkomma en skillnad och fylla sitt ändamål.
 • Skapa förutättningar att gå från idé till resultat – styrelsen måste fokusera resultaten med idén i centrum.
 • Arbeta med de rätta frågorna – skilj de stora frågorna från de små och ta fasta på det väsentliga.
 • Tänk långsiktigt – ha fokus på framtiden.
 • Agera istället för att reagera – var proaktiva och se till att skapa i större utsträckning än att godkänna.
 • Understöd mångfald och enighet – ju mer olikhet och mångfald desto bättre. En styrelse måste kunna tala med en röst utan att kväsa åsiktsskillnader eller uppvisa låtsad enighet.
 • Beskriv relationerna till organisationens uppdragsgivare och andra viktiga intressenter – en styrelse måste veta för vilka intressen man arbetar.
 • Kom överens om vilken ”självdisciplin” som bör gälla i styrelsearbetet – för att kunna arbeta rationellt är det bra att vara överens om vilken disciplin/vilka normer som ska gälla i styrelsens arbete.
 • Beskriv styrelsens roll i i vanliga frågor/ärenden – tydlighet om roller underlättar samspelet i en organisation.
 • Ta ställning till vilken information styrelsen behöver – viktigt för att undvika för mycket eller för lite information, för sen eller fel information etc.
 • Kontrollera rätt saker och tillräckligt – gör klart för er vad som behöver stark respektive lös kontroll.
 • Använd styrelsemötena effektivt – ledamöterna är där för att åstadkomma något – att verkligen göra en skillnad – och inte bara för att använda tid!

BOARDS THAT MAKE A DIFFERENCE

– a new design for leadership

in nonprofit and public organizations

John Carver Jossey-Bass Inc., 1997

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Barbro Mellberg
Barbro Mellberg

Jag har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

I mitt nätverk med konsultvänner ingår personer med olika inriktningar och specialområden. Gemensamt är att vi alla har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling.

Idéledarskap AB
070-603 99 50
barbro.mellberg@ideledarskap.se