”Det saknas forskningsbelägg för att bergsklättring,forsränning,promenader med förbundna ögon skulle öka produktiviteten i något avseende.”Detta säger Susan A. Wheelan, professor i psykologi som ägnat sig åt forskning om grupper,organisationsutveckling och ledarskap i trettio år. I förordet till hennes bok Att skapa effektiva team konstateras på ett tydligt sätt vilka frågor varje grupp bör ställa om sig själva:Vilka är vi? Vart ska vi? Hur tar vi oss dit? Hur gick det? Wheelan skriver enkelt och rak på sak ,med en rad praktiska exempel och reflekterande frågescheman som både gruppmedlemmar och ledare kan använda sig av. En forskningsmässigt grundad praktisk bok som gör att den urgamla frågan om grupputveckling känns spännande och som ny.