Fem frågor som håller igång organisationen

Organisationer som vill hålla sig i rörelse har bra hjälp av de fem frågor som Peter Drucker formulerat i ett självinstruerande verktyg för idéburna organisationer, The five most important questions you will ever ask about your nonprofit organization.

1. Varför finns vi till?
Vad är det vi vill uppnå? Vilka specifika resultat vill vi åstadkomma? Vilka är våra viktigaste styrkor? Svagheter? Håller vår verksamhetsidé eller behöver den revideras?

2. För vilka?
Vilka är våra medlemmar idag? Vilka stöder organisationen utan att vara medlemmar? Vilka är presumtiva medlemmar? Har grunderna för medlemskapet förändrats?

3. Vilka behov ska vi möta?
Vilka är de aktuella behoven hos våra medlemsgrupper idag? Vilken nytta tycker de att de har av organisationen? Vad tycker medlemmarna är unikt med organisationen? De presumtiva medlemmarnas behov?

4. Vilka resultat ska vi nå?
Vad är ett bra resultat för oss? Är vi överens om vad som är viktigt? I vilken utsträckning har organisationen åstadkommit de resultat vi önskar? Vad bidrog i så fall till detta? Vilka var hindren? Hur bra använder vi våra resurser – mänskliga och ekonomiska?

5. Vilken är vår plan?
Vilka slutsatser kan vi dra av våra erfarenheter? Vad bör vi prioritera? Hur stämmer prioriteringarna med vår idé och vårt syfte? Finns det något vi bör förändra; börja göra/sluta göra/göra annorlunda? Vilka är våra mål? Vår plan?

Många frågor som behöver sitt svar! Alla frågor behöver inte besvaras i grunden varje år, men väl stämmas av för att organisationen ska kunna planera för att nå resultat enligt den idé och det syfte som är organisationens.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Barbro Mellberg
Barbro Mellberg

Jag har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

I mitt nätverk med konsultvänner ingår personer med olika inriktningar och specialområden. Gemensamt är att vi alla har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling.

Idéledarskap AB
070-603 99 50
barbro.mellberg@ideledarskap.se