Att leda med förtroende

I idéburna organisationer och i ett idéledarskap är förtroendet den viktigaste valutan. Om en organisation som har till uppgift att påverka inte lyckas skapa förtroende för sina idéer och sina frågor och krav är det svårt, till och med omöjligt, att nå framgång. Vem låter sig påverkas av någon som man inte har förtroende för. Förtroende är både medel och mål. Förtroende kan aldrig köpas för pengar.

Stephen M. R. Covey, har i sin bok ”The speed of trust” beskrivit 13 ledarbeteenden för förtroende. Hans beskrivning kan vara en intressant ”funderingskarta” för alla ledare. Covey säger att svaret på frågan ”Har du förtroende för din chef?” säger väldigt mycket om framgångsmöjligheterna för en grupp eller en organisation.

Som du kommer att se handlar förtroende, enligt Covey, både om karaktär och kompetens. Det räcker inte att kunna lita på en ledare, hon eller han måste också kunna åstadkomma resultat för att uppnå förtroende.

Vad säger du om dessa 13 ledarbeteenden? Att vända beteendena till sin motsats säger också en hel del om vad som kan dränera ett ledarskap och en organisation på förtroende.

1. Var rak och tydlig

Var ärlig. Säg sanningen. Visa var du står. Använd ett rakt och oförställt språk. Visa integritet. Manipulera inte andra genom att förvränga fakta.

2. Visa omsorg

Bry dig om andra – på riktigt – och visa det i handling. Respektera alla människors lika värde. Behandla alla med respekt, även (och kanske särskilt) de som i stunden inte har något att ”erbjuda” dig. Visa omsorg också i de små detaljerna.

3. Var öppen och ärlig

Tala sanning och bygg på fakta som det är möjligt för omgivningen att ”kontrollera”. Dölj inte information. Ha inte dolda agendor.

4. Erkänn misstag

Rätta till när du har gjort fel. Be snabbt om ursäkt. Låt inte din personliga prestige stå i vägen för att erkänna misstag.

5. Var lojal

Ge erkännanden till andra. Prata alltid om andra som om de är närvarande, även om de i stunden inte finns på plats. Representera dem som inte är på plats och kan tala för sig själva. Prata inte illa om folk bakom ryggen på dem.

6. Visa resultat

Gör rätt saker. Utför det du är där för att göra. Lova inte för mycket och prestera inte för lite. Hitta inte hela tiden förklaringar till varför du inte kan prestera det som förväntas av dig,

7. Utvecklas

Utveckla dig själv och dina förmågor. Lär dig av dina erfarenheter. Se till att få återkoppling och ta ställning till hur du vill agera utifrån den. Tacka andra för den återkoppling de ger dig. Anse inte att du ”står ovanför” behovet av återkoppling.

8. Ta i svåra frågor direkt

Hantera problem direkt, även de svåra och känsliga. Göm inte huvudet i sanden. Se sanningen i vitögat och agera. Tala klarspråk. Skilj på sak och person.

9. Klargör dina förväntningar

Tala om vad du förväntar dig. Utgå inte från att förväntningarna är kända. Inbjud till diskussion om dina förväntningar är rimliga eller inte. Ta reda på, och respektera, andras förväntningar. ”Förhandla” om möjligt och nödvändigt för att komma överens.

10. Ta och ge ansvar

Ta ansvar själv och förvänta dig att andra tar sitt ansvar. Var tydlig med hur du kommer att följa upp. Tillåt andra, och dig själv, att göra fel utan att komma med anklagelser. Visa förtroende.

11. Lyssna först

Lyssna först och tala sedan. Lyssna med både öronen, ögonen och hjärtat. Tro inte att du alltid vet vad som är viktigt för andra. Tro inte att du är ensam om att ha alla svar, eller alla frågor.

12. Håll löften

Berätta vad du tänker göra. Gör vad du har sagt att du ska göra. Var noga med vad du lovar och se till att hålla dina löften. Avslöja inte förtroenden. Låt trovärdighet bli ett kännetecken i ditt ledarskap.

13. Visa förtroende

Slösa med förtroende till dem som förtjänar förtroende. Villkora förtroendet till de som missbrukar ditt förtroende. Men framförallt, försök så långt möjligt att ta risken att visa förtroende.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Barbro Mellberg
Barbro Mellberg

Jag har mer än tjugo års erfarenhet som konsult med inriktning på idéledarskap, dvs hur man som chef och ledare är en idébärare som förmår motivera andra. Idéledarskap är självklart i idéburna organisationer och är lika angeläget i alla typer av verksamhet.

I mitt nätverk med konsultvänner ingår personer med olika inriktningar och specialområden. Gemensamt är att vi alla har lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling.

Idéledarskap AB
070-603 99 50
barbro.mellberg@ideledarskap.se